top of page

תקנון אתר

ברוכים הבאים לאתר "גארדן אין אה בוקס" חנות אינטרנטית לרכישת סידורי סוקולנטים וקקטוסים ייחודיים.

הנך רשאי לפנות בכל עת להנהלת האתר באמצעות לשונית  צור קשר באתר לשם קבלת הבהרות לתקנון ולתנאי השימוש באתר

תנאי שימוש

תנאי השימוש באתר שלהלן מגדירים, בין השאר, את אופן השימוש באתר וכן מסדרים את אופן הזמנת מוצרים באמצעות האתר. קרא אותם בעיון ובקפידה, שכן הם מהווים הסכם מחייב בינך לבין החברה. התנאים מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, מתייחס גם לנקבה ולהיפך. שימושך באתר מהווה  הסכמה לתנאי תקנון זה ולשאר התנאים המופיעים או שיופיעו באתר בעת שימושך. אם אינך מסכים למי מתנאי התקנון ו/או התנאים הנוספים באתר, הנך מתבקש להימנע מלעשות כל שימוש באתר מכל מין וסוג שהוא, לרבות הרשמה לאתר, הצטרפות למועדון הלקוחות ו/או רכישת מוצרים באמצעות האתר. בכל מקרה של פרסום הוראות, הסותרות את הוראות תקנון זה, יגברו הוראות תקנון זה. משמעותה של המילה "פעולה" בתקנון זה הינה – כל פעולה המתבצעת לשם רכישת מוצר ו/או שירות מוצע אחר באתר. אם הינך קטין (מתחת לגיל 18) או מי שזקוק לקבל אישור מצד שלישי כלשהו על מנת לבצע פעולה משפטית – הנך מצהיר ומאשר כי קיבלת את הסכמת הוריך, אפוטרופוסיך, ו/או צד שלישי כאמור לעיל לביצוע כל פעולה ושימוש באתר. לביצוע פעולות באתר תינתן לכל משתמש שברשותו דואר אלקטרוני (e -mail) ) ברשת האינטרנט וכרטיס אשראי אשר ניתן לסליקה על ידי אחת מחברות האשראי הפועלות בישראל כדין, ותקף ביום ביצוע הפעולה או כל מערכת תשלומים אחרת הפועלת בישראל כדין כגון ביט, פייבוקס וכד'. ביצוע פעולה באתר, לרבות מסירת פרטי כרטיס האשראי, בירורים ופעולות אחרות, ניתנות לביצוע גם באמצעות הטלפון. את מספר הטלפון  ושעות הפעילות ניתן למצוא תחת "צור קשר"באתר. תנאי תקנון זה עשויים להשתנות מעת לעת והחברה שומרת על זכותה לעדכנם ו/או לשנותם ו/או לבטלם, על פי שיקול דעתה הבלעדי. אנא הקפד להתעדכן בהוראות התקנון. בכל מקום בו מצויינת החברה בתקנון זה ההתיחסות הנה גם למי מטעמה

תהליך הרכישה

על מנת לבצע רכישה באתר עליך לעבור ל- "קנייה מאובטחת" . ביצוע הזמנת מוצרים באמצעות האתר אינה מצריכה רישום לאתר באמצעות טופס ההרשמה. הרישום כאמור הוא לבחירת הלקוח. משתמש אשר נרשם לאתר ושכח את סיסמתו, יכול לפנות לחברה באמצעות מייל או מס' טלפון המופיעים תחת "צור קשר" באתר והחברה תשלח אליו סיסמא חדשה. רכישות מוצרים ניתן לבצע גם באמצעות הזמנה טלפונית על ידי לחיצה בכפתור " באתר. אנו מתחייבים לחזור אליך תוך שני ימי עבודה לצורך ביצוע הרכישה הטלפונית. בסיום ביצוע הליך הרכישה תקבל הודעה ראשונית במייל על קליטת פרטי הזמנתך (אישור הרכישה). אישור הרכישה מהווה אסמכתא על כך שפרטי הזמנתך נקלטו במערכת. במקרה בו התברר כי המוצר שהוזמן על ידך אזל לאחר שניתן לך אישור רכישה, יושב לך כספך. על מנת  שנוכל לספק לך את המוצרים שהזמנת, על הזמנתך להתקבל ולהיקלט אצלנו באופן תקין ומסודר, כשהיא מכילה את כל הפרטים הנדרשים למשלוח המוצרים ולחיובך. במידה ולא תקבל אישור רכישה תוך יומיים מביצועה – יש להניח כי חלה בה תקלה ולכן אנו ממליצים שתפנה אלינו באמצעות אחד מפרטי הקשר המופיעים תחת "צור קשר" באתר. במקרה שיחול שיבוש ו/או טעות בתיאור המוצר ו/או השירות, בתמונתם, תיאורם, מחירם או בכל פרט אחר, תהא החברה רשאית לבטל את רכישתך ואתה לא תחויב בכל תשלום בגין ההזמנה שבוטלה. במקרה של החזרת מוצר בשל פרטים שגויים שנמסרו על ידך, תהיה רשאית החברה לחייבך בכל תשלום אשר יחול עליה עקב כך לרבות תשלום בגין דמי משלוח ודמי טיפול. יש להקפיד למלא פרטים מדויקים ועדכניים. הזנת פרטים מדויקים הנה באחריותך בלבד. המפעילה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את העסקה ו/או שלא לתת לאדם כלשהו את הזכות לבצע רכישות באתר, לפי שיקול דעתה הבלעדי, וזאת ללא צורך במתן נימוקים כלשהם לקבלת החלטה כאמור.החברה תהא רשאית לשנות את מחירי המוצרים ואת דמי הטיפול והמשלוח מעת לעת. מחירי המוצרים כוללים מס ערך מוסף (מע”מ). במקרה של אי קבלת המוצר במועד האחרון לביצוע אספקה כהגדרתו בלשונית "דרכי שילוח ועלויות" באתר יש להודיע על כך לחברה תוך 48 שעות מהמועד האחרון לביצוע האספקה לכתובת המייל המופיעה באתר תחת "צור קשר

אבטחת מידע

החברה נוקטת במיטב אמצעי הזהירות המקובלים על מנת לשמור ככל האפשר על סודיות המידע ופרטיות לקוחותיה ומיישמת מערכות ונהלים מתקדמים ביותר לאבטחת המידע של הלקוחות וכלל המשתמשים באתר, לרבות שימוש בפרוטוקול SSL להצפנת המידע ואמצעים נוספים. כל הנתונים המוזנים על ידי המשתמשים אל מערכת המחשוב של האתר, אינם נשמרים באתר אלא עוברים לצד שלישי לחברת סליקה שעומדת בתקן  PCI של חברות האשראי 

במקרים שאינם בשליטה ו/או נובעים מכח עליון, החברה לא תישא באחריות לכל נזק מכל מין וסוג שהוא, עקיף ו/או ישיר שיגרם ללקוח ו/או למי מטעמו, אם מידע זה יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שמוש שלא בהרשאה. החברה מתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר אלא לצורך המטרה לשמה הם נמסרו. החברה מתחייבת שלא להעביר את פרטי הלקוחות לגורם שלישי (מלבד חברות האשראי או אמצעי תשלום אחרים מוכרים כדין) ללא אישורם

אספקה ומשלוחים

המוצרים הנכללים בהזמנה יסופקו על ידי החברה, בכפוף לאמור בתנאי שימוש אלו בדבר זכותה של החברה  שלא לספק מוצרים כלשהם. החברה  שומרת לעצמה את הזכות לספק חלק מהמוצרים או לא לספק כלל ואינה מתחייבת להיקף, זמינות או מגוון מינימאליים כלשהם. עם זאת, במקרה שמוצר מסוים שהזמנתם לא יסופק לכם, תחויבו כמובן, בהתאם למוצרים שנשלחו אליכם בפועל. בכל מקרה, החברה לא תפצה לקוח בגין חוסר, עיכוב או אי אספקה של משלוח

בעת אספקת המוצר, רשאית החברה לבקש את נוכחותו של המשלם או בעל כרטיס האשראי בעת מסירת המוצר, ו/או הצגת תעודת זהות של המשלם או בעל כרטיס האשראי ו/או חתימתו של בעל כרטיס האשראי על גבי שובר כתנאי למסירה המוצר

החברה מספקת, צמחים וכלים  באיכות גבוה ובשל עובדה זו איננו מתפשרים על איכות, לעיתים לא נוכל לספק מוצר זה או אחר. במקרה זה, ננסה לבצע טלפונית הצעה של מוצרים חלופיים ו/או אספקת ההזמנה ללא המוצר/ים שאזלו במלאי ללא חיוב על המוצר/ים שאזלו מהמלאי כאמור. בכל מקרה המפעילה לא תהיה חייבת לספק את המוצרים שאזלו מהמלאי במועד נפרד ללא עלות דמי משלוח

החברה לא תהיה אחראית לאיחור בביצוע אספקת המוצר בכל מקרה שאינו בשליטתה לרבות במקרים הבאים

הצמחים בתמונות הנם להמחשה בלבד - אין אנו מתחייבים על הסידור הספציפי

אנו מתחייבים על העושר, על הנראות ועל הכמות שיש בתמונה, ובהתאם לכך שותלים תמיד את הצמחים הטריים והזמנים לפי עונה

הרכב הצמחים משתנה בהתאם לעונה ובהתאם למלאי המצוי בבתי הגידול

א. כוח עליון ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מלחמה, פעולות איבה, מגיפה, מצב חרום ונזקי טבע

ב. שביתה או מחסור אצל ספקים של שירותים או סחורות הדרושים לייצור אספקה ו/או הובלת המוצרים

ג.קורונה וכד

הזמנה באתר "גארדן אין אה בוקס"" תחייב את המזמין בדמי משלוח בסך כפי שיצוין באתר עבור דמי משלוח למען המבוקש במסגרת הזמנה אחת. מובהר בזאת, כי דמי המשלוח הינם בנוסף לתשלום ההזמנה

אי עמידת החברה במועד האספקה המבוקש לא יפטור, בכל דרך שהיא, את הלקוח מחובתו לשלם לחברה בגין האספקה. החברה  תפצה את הלקוח בגובה דמי המשלוח בגין עיכוב כאמור העולה על שעה אחת בכפוף לקבלת פנייה מאת הלקוח בגין העיכוב האמור. הלקוח לא יהא זכאי לפיצוי נוסף מכל סוג שהוא מעבר לפיצוי האמור לעיל.

ביטול עסקה ומדיניות החזרים

הוראות תקנון זה בנוגע ל: "ביטול רכישה" - מדיניות ביטול באתר היא בהתאם לחוק הגנת הצרכן והכל בכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ"א 1981 (להלן: ה"חוק להגנת הצרכן") והתקנות בעינינו.

לקוח רשאי לבטל הזמנה ו/או לשנות אותה באמצעות שירות לקוחות בטלפון 052-7708522  עד 8 שעות מרגע ביצוע ההזמנה באתר. ביטול על מוצרים שאינם צמחים

אנו בגארדן אין אה בוקס עושים מאמצים שתהיו מרוצים מהקניה שלכם ומספקים צמחים איכותיים וטריים הישר מחוות הגידול אולם בשל היותם צמחים חיים לעיתים ישנה שונות בין אחד לשני
צמחים מוגדרים בחוק הגנת הצרכן כ "טובין פסידים" כלומר מוצרים מתכלים ולכן אין חובה לקבל חזרה מרגע הרכישה עם זאת אנו מאפשרים החזרת מוצרים שאינם צמחים שנרכשו באתר עד יומיים מיום הרכישה ולא יאוחר מ 2 ימי עסקים כמפורט לעיל.

 

מדיניות זו לא חלה על טובין שיוצרו במיוחד עבור הצרכן בעקבות הזמנת מוצר /פריט באתר המיוצר באופן אישי ובהתאמה אישית ללקוח. על הלקוח לוודא את תקינות המוצר תוך זמן סביר מרגע הקבלה. את בקשת הביטול יש לבצע בדרכים הבאות: הודעה בוואטסאפ באתר / בטלפון

 052-7708522
 

את המוצר יש להחזיר באריזתו המקורית בשלמותו כמו שסופק ביום השליחות. אנחנו נתאם מולכם

 מועד לאיסוף ההזמנה בעלות המשלוח שחוייבתם על פי אזור מגורכם, גם במידה והלקוח קיבל את המשלוח ללא עלות או קיבל הטבה. לא יחול החזר כספי על דמי משלוח עבור משלוח שכבר סופק ללקוח. כל החזר כספי יועבר לכרטיס האשראי שבאמצעותו שולמה ההזמנה בלבד, ובהתאם לתקנות חברת האשראי
 

ביטול עסקה מצד בעל האתר

החברה תהא רשאית לבטל עסקה או הזמנה כולה או חלקה במקרים הבאים: במקרה של כוח עליון, פעולה מלחמה, איבה, טרור, מגיפה, מצב חרום ו/או כל דבר אחר שימנע ביצוע מכירה תקין או שאזל המוצר

הודעה על ביטול הזמנה תמסר לקונים בטלפון ו/או בדוא"ל לכתובת אשר צוינה בדף ההרשמה או לטלפון

החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח ו/או לצד שלישי לרבות נזק כספי בגין ביטול ההזמנה ו/או החזרת המוצר לפי הוראות פרק זה

זכויות יוצרים

האתר והתוכן המופיעים בו לרבות עיצוב האתר, שרטוטים, עיצובים, איורים, מוסיקה, צילומים, תמונות, מפות ,קטעי וידאו, קטעי אודיו, טקסט, גרפיקה וכיוצ"ב (להלן ה"מידע") מוגנים על ידי דיני זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינ"ל וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות . נאסר על המשתמש להכניס שינויים , להעתיק, לפרסם, להפיץ, לשדר, להציג, לשכפל, להנפיק רשיון , ליצור עבודות נגזרות או למכור כל חלק מן המידע הכלול באתר ללא הסכמתה המוקדמת, הכתובה והמפורשת של החברה

כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים, הדגמים, הצילומים, השיטות והסודות המסחריים, הנם רכושה  של החברה בלבד. זכויות אלה חלות, בין השאר, על הנתונים באתר, לרבות רשימת המוצרים, תאור ועיצוב המוצרים וכל פרט אחר הקשור להפעלתו

אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המפורסמים באתר בלא קבלת הסכמתה של החברה מראש ובכתב

אין להשתמש בנתונים כלשהם המפורסמים באתר לצורך הצגתם באתר או בשירות אחר כלשהו, בלא לקבל את הסכמתה של החברה מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם תינתן)

שם המתחם (domain name)) של האתר, סימני המסחר (בין אם נרשמו ובין אם לא) הם כולם רכושה של החברה בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש

ככל שיש סמני מסחר (לרבות תמונות, שרטוטים וכדומה) שנמסרו לפרסום על ידי החברות המציעות מוצרים ושרותים למכירה באתר, כי אז סימני המסחר הנם רכושן של אותן חברות ואין להשתמש בהם ללא הסכמתן

אחריות החברה

החברה ו/או הנהלת האתר ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם למשתמש ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, שלא על פי תקנון זה – תהא עילת התביעה אשר תהא  – לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא, שאז החברה שומרת לעצמה לבטל את ההזמנה הספציפית

נפלה טעות קולמוס בתיאור המוצר, לא יחייב הדבר את החברה ו/או הנהלת האתר ו/או מי מטעמם

תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל

בכל מקרה לא תשא החברה  באחריות כלשהי העולה על ערך המוצר הנרכש וכן בכל נזק שאינו ישיר ו/או נזק תוצאתי

החברה אינה אחראית לשימוש שייעשה המשתמש או מי מטעמו או צד ג ולא לכל נזק שייגרם למשתמש או למי מטעמו או לצד ג' כלשהו לרבות עובדיו ושלוחיו מהמוצרים. מובה בזאת כי מדובר במוצרים שבירים ביותר ומרגע יציאתם מהחנות הינם באחריותם הבלעדית של המשתמש או מי מטעמו לרבות שליח

בנוסף החברה ו/או הנהלת האתר ו/או מי מטעמם עושה ככל יכולתה לוודא שהמידע והמוצג באתר, יהיה המידע השלם והמדוייק ביותר אולם מובהר כי עלולים להופיע בו, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות והחברה ו/או הנהלת האתר ו/או מי מטעמם לא תישא באחריות כל שהיא הנובעת מהן או הקשורה אליהן

החברה ו/או הנהלת האתר ו/או מי מטעמם לא ישאו בכל אחריות לכל שימוש בלתי מורשה, שימוש לרעה, שימוש שלא כדין ו/או שימוש במרמה שייעשה על ידי צד שלישי בכרטיס האשראי או כל צורת תשלום אחרת בו עשית שימוש לשם ביצוע פעולה באתר

החברה לא תהיה אחראית לכל נזק, ישיר, עקיף, תוצאתי או אגבי עקב גישה לאתר והשימוש בו או עקב מניעה כלשהיא מהגישה או השימוש באתר, בגין כל עילה שהיא (לרבות בעילה חוזית ו/או נזיקית). השימוש באתר נעשה על אחריות המשתמש בלבד ומובהר כי אין החברה אחראית לכל מידע אשר יועלה על ידי משתמשים חיצוניים

החברה אינה אחראית לכל נזק, לרבות בשל "וירוסים" ו/או תקלות ו/או יישומי תוכנה למיניהם, לציוד המחשב של המשתמש או לכל רכוש אחר של המשתמש, שיגרמו בשל גישה, גלישה או שימוש באתר, ובכלל זאת בשל הורדת מידע מהאתר

השירות באתר ניתן לשימוש כמו שהוא ("AS IS")

האתר בכללותו כולל כל המידע המופיע בו והתוכנה העומדת בבסיסו מוצעים לציבור כמות שהם(AS IS) אמנם, נתכוונה החברה כי המידע יהיה נכון ומדויק ואולם, יתכן והמידע אינו שלם ולחליפין יתכן ונפלו טעויות טכניות או אחרות במידע. החברה אינה אחראית לאי דיוקים, או לטעויות שנפלו ביחס למידע. החברה מבהירה בזאת כי המידע הכלול באתר הינו למטרות כלליות ואינפורמטיביות בלבד ואינו מהווה המלצה ו/או חוות דעת ו/או הצעה לרכישת מוצר כלשהו או למתן שירות כלשהו, ועל כן מודע המשתמש ומסכים לכך שכל הסתמכות על הצהרות, הבעות עמדה, עצות או כל מידע אחר המוצג באתר נעשה לפי שיקול דעתו של המשתמש ובאחריותו הבלעדית. במקרה בו נפלה טעות במחיר מוצר או שירות, טעות זו לא תחייב את החברה, ובכל מקרה המחיר במשרד החברה יהיה הקובע. יתכן וחלק מהמידע מקורו בצדדים שלישיים, מובן שלחברה אין כל אחריות בגין מידע מעין זה, ואין החברה ערבה למידת הדיוק של מידע זה. האחריות הבלעדית תחול על הצדדים השלישיים או על המשתמש עצמו. תכונות, דגמים, עיצוב, או חזות של מוצרים המתוארים או מוצגים באתר, לרבות כל תמונה או הצגה של מוצר הכלולים באתר, הינם לצורכי המחשה בלבד, אלא אם נאמר מפורשות אחרת

החברה מקפידה לנקוט באמצעי הזהירות המקובלים על מנת לאבטח את האתר וכן עושה את מירב המאמצים לפעול למען שביעות רצון לקוחותיה כמו כן, החברה אינה מתחייבת כי השירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ו/או יהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי האתר, נזקים, קלקולים, תקלות – לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר – אצל ספקי המשנה, ו/או מי מטעמם

שונות

באתר עשויים להיכלל קישורים ו/או פניות לאתרי אינטרנט שאינן ו/או הפנייה מופעלים ע"י החברה. החברה לא תשא באחריות לאתרי האינטרנט המקושרים ואין לראות בקישור לאתר כלשהו משום המלצה על אותו אתר. הקישורים נועדו אך ורק לנוחותם ולידיעתם של המשתמשים. החברה רשאית לפי שיקול דעתו הבלעדי להסיר כל קישור מהאתר ו/או להוסיף קישורים נוספים

המשתמש מתחייב שלא להעלות ו/או לשדר ו/או להפיץ ו/או לפרסם מידע או חומר אחר הכולל וירוס או תוכנה העלולה לחבל במערכות המחשב של החברה ו/או העלול לפגוע ו/או להגביל ו/או למנוע מאחר את השימוש וכן לא לעשות כל שימוש מסחרי במידע ו/או לזייפו ו/או לשנותו ו/או למוחקו ו/או להעלות ו/או לפרסם כל מידע שיש בו כדי להיות מאיים, פוגע, מעליב, פרטי וגזעני

המשתמש מתחייב לשפות ולפצות את החברה בגין כל נזק, ישיר או עקיף ו/או כל הוצאה שיגרמו לחברה בקשר לתביעה ו/או לדרישה ו/או נזק הנובעים מאי קיום הוראות לתנאי תקנון זה

החברה שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית להפסיק באופן מיידי את שימוש המשתמש באתר, בכל עת, בו הפר המשתמש את תנאי תקנון זה ו/או כל דין ו/או הוראה אחרת/ ו/או באם תחליט החברה כי ביצע המשתמש שימוש בלתי סביר או בלתי ראוי באתר. במקרים אלו לא תהיה החברה אחראית לכל הפסד ו/או הוצאה ו/או נזק, לרבות עוגמת נפש שייגרמו למשתמש

משתמש אשר ימסור את פרטיו באתר, עושה זאת על פי שיקול דעתו ורצונו החופשי ומבלי שיהיה בכך כדי להטיל חובה כלשהי על החברה

החברה שומרת לעצמה את הזכות לסרב להעניק גישה לאתר זה או לכל חלק ממנו לכל משתמש על פי שיקול דעתו הבלעדי וללא כל התראה מוקדמת

קיימת אפשרות של הבדל מחירים בין האתר לאמצעי  מכירה אחרים /כמויות

החברה רשאית להמחות את זכויותיה לפי תנאי שימוש אלה לכל צד שלישי כפי שימצא לנכון וללא כל חובה מצד החברה לפרסם את דבר ההמחאה, כאמור, באתר

הנתונים האישיים אותם ימסור החבר בהצטרפות לניוזלטר, יישארו בידיה של גארדן אין אה בוקס בלבד ו/או מי מטעמה אשר לא יעשו בהם שימוש למעט לצורך יצירת קשר עם החברים, ניהול ותפעול מועדון הלקוחות של האתר ופעולות שיווק במייל או בסמסים שיבוצעו על ידי חברת גארדן אין אה בוקס ו\או מי מטעמה

הדין החל על הזמנתך ועל תקנון זה, הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית לכל עניין ומחלוקת, נתונה לבתי המשפט המוסמכים

bottom of page